قسمت ۳ سریال قورباغه
سریال قورباغه

قسمت ۳

برنده کسیه که مثل عنکبوت آروم و بی صدا به یه سمتی بره که هیچکس فکرشو نمی‌کنه.
سریال قورباغه
‎دنيا براى من جاى كوچيكیه. بعضى اوقات فكر مى‌کنم دارم خفه مى‌شم. احساس مى‌کنم همه جا بسته است.

هومن سیدی