قسمت ۱۱ سریال قورباغه
سریال قورباغه

قسمت ۱۱

مشت خوردن از غریبه یه درد داره، از آشنا هزار درد.
سریال قورباغه
‎دنيا براى من جاى كوچيكیه. بعضى اوقات فكر مى‌کنم دارم خفه مى‌شم. احساس مى‌کنم همه جا بسته است.

هومن سیدی